Kepala Sekolah


M. RASYID JAMBEK
KEPALA SEKOLAH PERTAMA

AHDA YAHUAR
KEPALA SEKOLAH KEDUA

MOEHHAMMAD YOESOEF
KEPALA SEKOLAH KETIGA

SHAHIBOE
KEPALA SEKOLAH KEEMPAT

SUHAIMI, BA DT. BAGINDO
PERIODE 1965 - 1975

AMIR SYAKUR
PERIODE 1975 - 1984

MUKHLIS
PERIODE 1984 - 1990

ZULASMI, BA DT. BASA
PERIODE 1990 - 1996

Dra. MURNIATI
PERIODE 1996 - 1998

Drs. DISFUIR SYUKUR
PERIODE 1998 - 2001

Drs. ZURHARLI, M.Pd
PERIODE 2001 - 2006

ZULFIA, S.Pd
PERIODE 2006 - 2008

Drs. KHAIRUL BASRI, M.Pd
PERIODE 2008 - 2013

ZULFIA, S.Pd, M.Pd
PERIODE 2013 - SEKARANG
  • "Allah menganugrahkan Al-Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al-Qur`an dan As-Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa yang dianugrahi Al-Hikmah itu, ia benar-benar telah dianugrahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran." ( Al-Baqarah:269 )
  • " Allah mengangkat orang yang beriman dari golonganmu dan juga orang-orang yang dikurniakan Ilmu Pengetahuan hingga beberapa darjat" ( Al-Mujadalah Ayat 11 )
  • "Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran." ( Az-Zumar:9 )
  • "Semoga Allah memuliakan seseorang yang mendengar sesuatu dari kami lalu dia menyampaikannya (kepada yang lain) sebagaimana yang dia dengar, maka kadang-kadang orang yang disampaikan ilmu lebih memahami daripada orang yang mendengarnya." ( HR. At-Tirmidziy )
  • “Barangsiapa berjalan di satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju jannah. Dan sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu tanda ridha dengan yang dia perbuat. “( Dari hadits yang panjang riwayat Muslim )

Sambutan Kepala Sekolah


Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi dengan ini saya sebagai Kepala SMP Negeri 3 Bukik Pinang Sabatang Bukittinggi mengucapkan selamat datang dan  berkunjung ke situs kami yang merupakan tampilan terbaru dan terdepan di lingkungan SMP se- Kota Bukittinggi.

Sebagai pimpinan  saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan bantuan berbagai pihak yang  telah memberikan ide, gagasan serta saran sehingga lahirnya situs ini. Kedepan diharapkan dunia pendidikan khususnya sekolah kita semakin maju dan terus tumbuh  serta dapat membantu perkembangan anak didik dalam mengenal sesuatu yang positif melalui dunia maya ini . Salah satu kata kunci untuk dapat berkompetisi dalam menguasai dunia maya yang dapat mendukung pencapain tujuan pendidikan adalah selalu berfikiran positif membuka wawasan, rasional dan bertindak sesuai dengan logika serta norma norma dan diiringi dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Akhirnya kami ucapkan selamat bergabung dan jayalah selalu " THE SCHOOL OF THE FUTURE ".
Saran serta kritikannya bahagian yang sangat kami butuhkan.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala,ZULFIA, S.Pd, M.Pd
NIP. 196001211986032002

Class Meeting Hari Kelima 15/12/014 

Class Meeting Hari Keempat 12/12/014Hymne Sekolah


Mars Sekolah

SEKOLAH PENERIMA ADIWIYATA

SELAMAT ! SMP Negeri 3 Bukik Pinang Sabatang Bukittinggi ditetapkan sebagai Sekolah penerima penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi. Penilaian terdiri atas empat indikator, yakni Pengembangan Kebijakan Sekolah, Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan, Pengembangan Kegiatan Berbasis Partisipatif serta Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Pendukung Sekolah. ''Yang terpenting dari empat indikator tersebut adalah kebijakan sekolah dalam mendukung peningkatan prestasi terutama di bidang lingkungan hidup" kata Walikota Bukittinggi Bpk. Ismet Amzis, SH saat penyerahan Sertifikat di Balai Sidang Hatta Bukittinggi.