Kepala Sekolah


M. RASYID JAMBEK
KEPALA SEKOLAH PERTAMA

AHDA YAHUAR
KEPALA SEKOLAH KEDUA

MOEHHAMMAD YOESOEF
KEPALA SEKOLAH KETIGA

SHAHIBOE
KEPALA SEKOLAH KEEMPAT

SUHAIMI, BA DT. BAGINDO
PERIODE 1965 - 1975

AMIR SYAKUR
PERIODE 1975 - 1984

MUKHLIS
PERIODE 1984 - 1990

ZULASMI, BA DT. BASA
PERIODE 1990 - 1996

Dra. MURNIATI
PERIODE 1996 - 1998

Drs. DISFUIR SYUKUR
PERIODE 1998 - 2001

Drs. ZURHARLI, M.Pd
PERIODE 2001 - 2006

ZULFIA, S.Pd
PERIODE 2006 - 2008

Drs. KHAIRUL BASRI, M.Pd
PERIODE 2008 - 2013

ZULFIA, S.Pd, M.Pd
PERIODE 2013 - SEKARANG
  • "Allah menganugrahkan Al-Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al-Qur`an dan As-Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa yang dianugrahi Al-Hikmah itu, ia benar-benar telah dianugrahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran." ( Al-Baqarah:269 )
  • " Allah mengangkat orang yang beriman dari golonganmu dan juga orang-orang yang dikurniakan Ilmu Pengetahuan hingga beberapa darjat" ( Al-Mujadalah Ayat 11 )
  • "Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran." ( Az-Zumar:9 )
  • "Semoga Allah memuliakan seseorang yang mendengar sesuatu dari kami lalu dia menyampaikannya (kepada yang lain) sebagaimana yang dia dengar, maka kadang-kadang orang yang disampaikan ilmu lebih memahami daripada orang yang mendengarnya." ( HR. At-Tirmidziy )
  • “Barangsiapa berjalan di satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju jannah. Dan sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu tanda ridha dengan yang dia perbuat. “( Dari hadits yang panjang riwayat Muslim )

Sambutan Kepala Sekolah


Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi dengan ini saya sebagai Kepala SMP Negeri 3 Bukik Pinang Sabatang Bukittinggi mengucapkan selamat datang dan  berkunjung ke situs kami yang merupakan tampilan terbaru dan terdepan di lingkungan SMP se- Kota Bukittinggi.

Sebagai pimpinan  saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan bantuan berbagai pihak yang  telah memberikan ide, gagasan serta saran sehingga lahirnya situs ini. Kedepan diharapkan dunia pendidikan khususnya sekolah kita semakin maju dan terus tumbuh  serta dapat membantu perkembangan anak didik dalam mengenal sesuatu yang positif melalui dunia maya ini . Salah satu kata kunci untuk dapat berkompetisi dalam menguasai dunia maya yang dapat mendukung pencapain tujuan pendidikan adalah selalu berfikiran positif membuka wawasan, rasional dan bertindak sesuai dengan logika serta norma norma dan diiringi dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Akhirnya kami ucapkan selamat bergabung dan jayalah selalu " THE SCHOOL OF THE FUTURE ".
Saran serta kritikannya bahagian yang sangat kami butuhkan.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala,ZULFIA, S.Pd, M.Pd
NIP. 196001211986032002

Lomba Kreatifitas dari Barang Bekas Antar Kelas

OSIS SMP Negeri 3 Bukittiggi kembali mengadakan Perlombaan Antar Kelas, berupa perlombaan Kreatifitas dari Barang Bekas. Dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2014 yang diikuti oleh seluruh Kelas. Acara dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ibu Dra. ELLIA MAKMUR,MM, juga dihadiri oleh Kepala SMP sekota Bukittinggi, Ketua Komite serta undangan lainnya.

Lomba ini murni dilaksanakan oleh siswa, mulai persiapan sampai akhir pelaksanaan. Ketua Pelaksana langsung dipegang oleh Ketua OSIS yakni Dhea Ananda Putri Kelas 8.7, Sekretaris Reza Oktaviani Kelas 8.1, Bendahara Evina Indah Wati Kelas 8.5

Selengkapnya...

Upacara Bendera Bersama Bapak Burhanudin Bur, Kasad Reserse Narkoba

UPACARA BENDERA SENIN TANGGAL 24 FEBRUARI 2014

BERSAMA BAPAK Burhanudin Bur, Kasad Reserse Narkoba

Selengkapnya...

Acara perpisahan SMP  AN-NISA Tangerang dengan SMP N 3 Bukittinggi

Jum'at tanggal 21 Februari 2014

Selengkapnya...

Serah terima Kepala Tata Usaha SMP N 3 Bukittinggi

Serah terima Kepala Tata Usaha SMP N 3 Bukittinggi dari Kaur lama ke Kaur Baru, yaitu Ibuk Ernafitris dengan Ibuk Ernita, yang dihadiri oleh Bapak Drs. Taswar, SE, M.Pd selaku pengawas dan Bapak Asril Manza, S.Pd selaku  Komite SMP N 3 Bukittinggi dan juga Ibuk-ibuk dari SMA N 1 Bukittinggi sebagai teman-teman dari Ibuk Ernita yang sebelumnya bertugas di SMA N 1 Bukittinggi dan juga Guru dari SMP N 3 Bukittinggi tentunya.....

Hymne Sekolah


Mars Sekolah

SEKOLAH PENERIMA ADIWIYATA

SELAMAT ! SMP Negeri 3 Bukik Pinang Sabatang Bukittinggi ditetapkan sebagai Sekolah penerima penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi. Penilaian terdiri atas empat indikator, yakni Pengembangan Kebijakan Sekolah, Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan, Pengembangan Kegiatan Berbasis Partisipatif serta Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Pendukung Sekolah. ''Yang terpenting dari empat indikator tersebut adalah kebijakan sekolah dalam mendukung peningkatan prestasi terutama di bidang lingkungan hidup" kata Walikota Bukittinggi Bpk. Ismet Amzis, SH saat penyerahan Sertifikat di Balai Sidang Hatta Bukittinggi.