Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Janji Pelajar

JANJI PELAJAR

 

Kami peserta didik SMP Negeri 3 Bukittinggi berjanji :

1.      Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2.      Cinta tanah air dan bangsa.

3.      Hormat dan patuh kepada guru dan orang tua.

4.      Menjunjung tinggi nama baik sekolah.

5.      Mentaati tata tertib sekolah.

6.      Hemat, cermat, bersih dan teliti.

7.      Disiplin dan bersahaja.

8.    Rajin dan giat belajar.

 

Print Email